Bestuur

Marleen Slot - voorzitter Viking Film
Ate de Jong - penningmeester Mulholland Pictures
Maarten Swart - bestuurslid Kaap Holland Film
Sander Verdonk - bestuurslid New Amsterdam Film Company
Laurette Schillings - bestuurslid Topkapi Films
Digna Sinke - bestuurslid SNG Film